Tytuł: STARE KOŁOWROTKI - Forum Kolekcjonerów Zabytkowych Kołowrotków Wędkarskich :: Zakłady Wytwórcze POLSPING

Dodane przez Arek Pawlak dnia 06.01.2015 13:27
#1

Zakłady Wytwórcze "POLSPING", Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy, Warszawa, ul. Goździków 29/31 (obecnie ul. Szpacza 2)

starekolowrotki.pl/upload_img/98354_logo_polsping_1.jpg


starekolowrotki.pl/upload_img/86294_polsping_logo_2.jpg


Firma POLSPING może poszczycić się 50-letnia tradycja obecności handlowej i działalności produkcyjnej dla polskich wędkarzy. Historyczne korzenie sięgają 1947 r, kiedy to firma rozpoczęła swoją działalność pod szyldem Spółdzielnia Sprzęt Rybacki.

Informator SPÓŁDZIELNI "SPRZĘT RYBACKI" z 1954 r.
Spółdzielnia "Sprzęt Rybacki" została powołana do życia przez Związek Organizacji Rybackich oraz Związek Sportowych Towarzystw Wędkarskich w styczniu 1947 r., w celu zaopatrywania w sprzęt rybaków zawodowych, śródlądowych oraz wędkarzy. Udziałowcami Spółdzielni były: Okręgowe Związki Rybackie, lokalne Towarzystwa Wędkarskie oraz niewielkie grono osób ze sfer naukowych i zawodowych bliżej zainteresowanych zagadnieniem sprzętu rybackiego oraz rozwojem rybactwa śródlądowego w ogóle.

Do chwili zorganizowania Spółdzielni zaopatrywanie rybaków zawodowych w sprzęt ograniczało się do rozdziału artykułów reglamentowanych, np. sieci i innych przez Centralę Rybną za pośrednictwem Okręgowych Związków Rybackich, a niejednokrotnie także firm prywatnych. Sprzęt wędkarski prawie wyłącznie sprowadzany był z zagranicy, a rozdział tego sprzętu znajdował się w rękach sektora nieuspołecznionego.

W zakresie sprzętu wędkarskiego Spółdzielnia objęła z chwilą powstania, hurtowe zaopatrywanie rynku oraz import, wypierając w tej dziedzinie inicjatywę prywatną, która - popierana przez elitarną część członków Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich kurczowo trzymała się tej pozycji.

W celu wyeliminowania, a na razie zmniejszenia importu różnorodnego pomocniczego sprzętu wędkarskiego, Spółdzielnia przystąpiła w 1948 r. do zorganizowania własnej wytwórni tegoż sprzętu. Pierwszym zadaniem tej placówki było opracowanie modeli sprzętu wędkarskiego własnego pomysłu, bądź też dostosowanie do potrzeb krajowych wzorów zagranicznych. Na podstawie opracowanych, wypróbowanych w terenie, zracjonalizowanych i znormalizowanych modeli wytwórnia miała produkować sprzęt wędkarski we własnym zakresie względnie przekazywać go do produkcji innym zakładom wytwórczym. Pionierska działalność wytwórni oraz jej produkcja rozwijają się pomyślnie przede wszystkim w kierunku zaspokojenia potrzeb mas pracujących w mieście i na wsi w zakresie dostarczenia im taniego i dobrego sprzętu wędkarskiego produkcji krajowej.
...
W zakresie dystrybucji sprzętu wędkarskiego Spółdzielnia początkowo zmuszona była posługiwać się placówkami prywatnymi dla braku odpowiednio rozbudowanej sieci uspołecznionego aparatu handlu detalicznego.
W miarę wzrostu zapotrzebowań rynku na artykuły rybackie i wędkarskie Spółdzielnia przystąpiła do tworzenia własnych placówek w terenie, organizując filie hurtowe na szczeblu wojewódzkim. Filie te jednocześnie prowadzą sprzedaż odbiorcom indywidualnym należącym do świata pracy.
W ten sposób powstały w roku 1950 filie w Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu; w roku 1951 - w Bydgoszczy, Krakowie i Łodzi; w roku 1952 - w Szczecinie i Stalinogrodzie (Katowicach). W Warszawie dla zaspokojenia potrzeb odbiorców indywidualnych otwarto sklep detaliczny wędkarski i sklep detaliczny rybacki.
...
Dzięki rozbudowie sieci i dobrej współpracy z odbiorcami uspołecznionymi, Spółdzielnia w drugiej połowie 1952 roku zaniechała całkowicie zaopatrywania odbiorców prywatnych. Rozprowadzanie reglamentowanego sprzętu rybackiego odbywa się tylko we własnych placówkach Spółdzielni, to znaczy przez sklep rybacki w Warszawie oraz filie terenowe Spółdzielni.


Już w pierwszych latach działalności, baza surowcowa do produkcji uzupełniana była importem - kory korkowej, bambusa i drutu stalowego nierdzewnego.

Spośród sprowadzanych gotowych wyrobów należy wymienić przede wszystkim haczyki i kotwice Mustada.

Kontakty importowe w 1949 r. obejmowały: Brazylię, Francję, Norwegię, Szwecję i Wielką Brytanię.

W hurtowej ofercie handlowej firmy w 1950 r. figurowały głównie następujące towary: błystki, haczyki, spławiki, wędziska bambusowe i leszczynowe, przelotki, przypony, kołowrotki, podrywki, sadzyki oraz buty i łodzie. W tymże roku wydano ponad 100-stronicowy katalog-informator. Któż z nas, starszych wędkarzy, nie pamięta wędkowania z ojcem lub dziadkiem na pewną i solidną wędkę bambusową, dostępną dzięki tej Spółdzielni. Niezapomniane są wrażenia z wędkowania błystkami: Alga, Gnom czy Kalewa.

Wyroby z produkcji własnej w 1951 r. to: błystki wahadłowe i obrotowe, wędziska (bambusowe, leszczynowe oraz klejonki spinningowe i muchowe), spławiki, kołowrotki, ciężarki, przypony, karabinki i łączniki, przelotki i końcówki, zwijadełka, podrywki, raczniki, kasarki, wontony i drygawice, nosze i skrzynki do transportu ryb, łodzie stawowe, rzeczne i żeglarskie oraz odzież dla wędkarzy i rybaków.

W marcu 1971 r. powołano Zakłady Wytwórcze PZW POLSPING. Po upływie dekady, z początkiem 1980 r. nastąpiło połączenie firmy ze Spółdzielnią Przemysł Drzewny Sprzęt Wędkarski; przyjęto wtedy nazwę: Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Zakłady Sprzętu Wędkarskiego POLSPING (do początku lat 80-tych na metkach i papierkach firmowych pojawiały się nazwy raz jednej, raz drugiej firmy - ZW PZW Polsping zaś innym razem Spółdzielnia Pracy Sprzęt Rybacki Warszawa - info z wywiadu z kolekcjonerem Tomaszem Hadałą).

Od sierpnia 1992r. Spółdzielnia przekształciła się w Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLSPING sp. z o.o.

Obecnie specjalizuje się w produkcji błystek, podrywek, podbieraków, sadzyków, stołeczków, świdrów do wiercenia otworów w lodzie oraz drobnych akcesoriów wędkarskich.

Bazę dla działalności handlowej stanowi hurtownia oraz salon w Warszawie.

Naturalnym jej przedłużeniem są stałe kontakty branżowe z kilkudziesięcioma hurtowniami krajowymi i kilkuset sklepami wędkarskimi.

ZW POLSPING były producentem popularnych kołowrotków ze szpulą ruchomą, jak również popularnego w latach osiemdziesiątych kołowrotka ze stałą szpulą "Czapla".


Żródła:
http://www.polsping.com.pl/
http://www.fishing.org.pl/blog/entry.php?b=123
Katalog Informator Spółdzielni Sprzęt Rybacki - Warszawa 1954

Edytowane przez Arek Pawlak dnia 01.01.1970 01:00